chryssadourida.gr

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο πυλώνας Ευημερία του Πολίτη χωρίζεται σε μια σειρά από συνιστώσες. Για κάθε μια έχουμε καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση, τους στόχους μας για το βραχυπρόθεσμο διάστημα καθώς και το όραμά για το μακροπρόθεσμα διάστημα. Πατώντας πάνω σε κάθε μια συνιστώσα αποκαλύπτονται αυτές οι διαστάσεις.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Σπασμένοι, βρώμικοι πεπαλαιωμένοι κάδοι, αποκομιδή οικιακών μία φορά την εβδομάδα το πολύ, το πλυντήριο κάδων δε λειτουργεί, ανεπαρκής αποκομιδή κλαδιών και υπολειμμάτων κήπου, χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης, σκουπίδια παντού.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Αύξηση αριθμού κάδων, επιδιόρθωση, αντικατάσταση, ορθολόγηση στην τοποθέτηση, συχνότερα δρομολόγια, επιδιόρθωση πλυντηρίου κάδων, εύρεση λύσης για τα κλαδιά (κλαδοσπάστης, εξωτερική ανάθεση…), καθαρισμός ρεμάτων, εθελοντικοί καθαρισμοί, δράσεις ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης, πρόσθεση εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς».
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Ουσιαστική μείωση των απορριμμάτων, κινητά πράσινα σημεία, κάρτα δημότη-επιβράβευση ανακύκλωσης, υπογειοποίηση κάδων, καλαίσθητες γωνιές ανακύκλωσης όλων των υλικών, επαναχρησιμοποίηση (ανταλλακτική ανοιχτή αγορά, upcycling), κομποστοποίηση.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Ελλιπής φωτισμός παντού, απαρχαιωμένα συστήματα, κλεμμένα καλώδια, κακής ποιότητας υλικά.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Αποκατάσταση/ βελτίωση φωτισμού σε δημόσιους χώρους κυρίως και βασικές οδούς.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Επέκταση και ενίσχυση δημοτικού φωτισμού, εκπόνηση σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας.

ΟΔΟΠΟΙΙΑ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Το μεγαλύτερο μέρος του οδοστρώματος είναι σε άθλια κατάσταση, λακκούβες παντού, περιοχές ολόκληρες με χωματόδρομους, κατεστραμμένα πεζοδρόμια.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Ουσιαστική αποκατάσταση λακκουβών, όχι πρόχειρα μπαλώματα, αντικατάσταση οδοστρώματος δρόμων μεγάλης κυκλοφορίας, αποκατάσταση πεζοδρομίων, περιορισμός κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μέσα στα όρια του Δήμου.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Αποκατάσταση ολόκληρου του οδικού δικτύου της πόλης.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Από τις 53 παιδικές χαρές του Δήμου μόνο μία είναι πιστοποιημένη και σε σχετικά καλή κατάσταση, ο κίνδυνος ατυχήματος είναι τεράστιος για τις υπόλοιπες.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Σωστές και νομότυπες διαδικασίες για την ανάληψη του έργου αποκατάστασης και πιστοποίησης 18 παιδικών χαρών που έχει εγκριθεί από την περιφέρεια, αποκατάσταση και πιστοποίηση των υπόλοιπων με ίδια μέσα ή άλλους τρόπους χρηματοδότησης.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Δημιουργία πάρκου αναψυχής με υποδομές, εγκαταστάσεις, όργανα ήπιας άθλησης για ενήλικες κτλ.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Ελάχιστοι κλειστοί χώροι άθλησης υπάρχουν κι αυτοί είναι κακοσυντηρημένοι και με ελλιπείς υποδομές. Περιορισμένες δυνατότητες μαζικού αθλητισμού. Εγκαταλελειμμένοι ανοιχτοί χώροι άθλησης, ανύπαρκτοι σε πολλές περιοχές.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Συντήρηση εγκαταστάσεων, ανάληψη πλήρους ευθύνης της λειτουργίας των χώρων από τον Δήμο, διεύρυνση μαζικού αθλητισμού, εισαγωγή νέων αθλημάτων.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Δημιουργία νέων χώρων άθλησης υπαίθριων και κλειστών. Αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων Ολυμπιακού Χωριού, κολυμβητήριο, πίστα snowboard, scatepark.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Οι σχολικές μονάδες χρήζουν στην πλειοψηφία τους εκτεταμένων εργασιών συντήρησης, καθυστερήσεις στην καταβολή επιχορηγήσεων, αδιαφανείς διαδικασίες αναφορικά με την καταβολή των λειτουργικών κτλ.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Έργα συντήρησης στις υπάρχουσες μονάδες, έναρξη λειτουργίας του παιδικού σταθμού της Αγ. Παρασκευής, διαφάνεια και έγκαιρη καταβολή των δόσεων, διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου των Συλλόγων Γονέων και της Ένωσης Γονέων, νομική και οικονομική υποστήριξη όπου χρειάζεται έτσι ώστε όλα τα σχολεία να είναι ανοιχτά σε εξωσχολικές δραστηριότητες με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Ίδρυση νέων σχολικών μονάδων όπου υπάρχει ανάγκη, δωρεάν δημιουργική απασχόληση κατά τη διάρκεια των διακοπών.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Πολύ αραιά δρομολόγια, κάποιες περιοχές δεν καλύπτονται καθόλου, άθλιες συνθήκες στο τέρμα λεωφορείων στο Μεσονύχι.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Αναβάθμιση τέρματος λεωφορείων/ δημιουργία βασικών υποδομών, συντήρηση/τοποθέτηση στάσεων.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Διαδημοτική συγκοινωνία, τοπικά δρομολόγια, σύνδεση με προαστιακό/ μετρό, προώθηση ευφυών συστημάτων μεταφορά και αειφόρου μετακίνησης.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Αντιπλημμυρικά έργα σε εξέλιξη, ανοχύρωτη πόλη επί του παρόντος.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση έργων.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Αξιοποίηση υδάτινων πόρων (π.χ. άρδευση), εκμετάλλευση του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Ανύπαρκτο δίκτυο αποχέτευσης σε πολλές περιοχές, ελλιπής κάλυψη, εκκρεμούν οι συνδέσεις για τεράστιο αριθμό δημοτών που έχουν καταθέσει αίτηση.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Ολοκλήρωση συνδέσεων, σύνδεση δημοσίων κτιρίων με αποχέτευση/ φυσικό αέριο.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Ένταξη όλων των περιοχών του δήμου στο αποχετευτικό δίκτυο.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Ελλιπής σήμανση, κατεστραμμένες πινακίδες και φωτεινοί σηματοδότες, βλάστηση που δυσχεραίνει την ορατότητα και την οδήγηση.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Αποκατάσταση πινακίδων, φωτεινών σηματοδοτών, απομάκρυνση εμποδίων από τα πεζοδρόμια.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Πάρκο οδικής κυκλοφορίας, εκστρατεία ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Παράνομες διαφημιστικές ταμπέλες σε όλη την έκταση του δήμου που προσβάλουν την αισθητική και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Απομάκρυνση παράνομων διαφημιστικών ταμπελών.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Δημοτικές διαφημιστικές θέσεις με υψηλή αισθητική και χρήση της τεχνολογίας που θα επιφέρουν και έσοδα για τον δήμο.

Κ.Α.Π.Η.   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Ανεπαρκής αριθμός ΚΑΠΗ κάποιοι εκ των οποίων υπολειτουργούν.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Ενίσχυση ΚΑΠΗ που υπολειτουργούν και δημιουργία νέων ΚΑΠΗ.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Δημιουργία δικτύου των ΚΑΠΗ και ενσωμάτωσή τους σε εθελοντικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς και εκπαίδευσης και διάδραση με άλλες κοινωνικές ομάδες.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Χαμηλής ποιότητας εξυπηρέτηση πολιτών με ελάχιστη χρήση της τεχνολογίας και καθυστερήσεις στην απάντηση αιτημάτων.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Αναβάθμιση και απλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας και του διαδικτύου στη διεπαφή με τους πολίτες, ταχύτερη απάντηση στα αιτήματα.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Απλοποίηση της γραφειοκρατίας και ψηφιακές εφαρμογές.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
ΕΕλάχιστα πολιτιστικά κέντρα, απουσία δημοτικής βιβλιοθήκης, αποσπασματικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Δημιουργία δημοτικής βιβλιοθήκης και δημοτικών πολιτιστικών δράσεων (π.χ. εικαστικά, συναυλίες, θέατρο, εκθέσεις βιβλίων), πολιτιστικές δράσεις για όλες τις ηλιακές ομάδες.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Δημιουργία δημοτικού ετήσιου φεστιβάλ πολιτισμού. Ο Δήμος μας γίνεται πόλος έλξης για πολιτιστικά δρώμενα, πρότυπο σε θέματα πολιτισμού, καινοτόμες δράσεις.

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Περιορισμένη συμμετοχή των εκπαιδευτικών μονάδων σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Οργάνωση εντός του δήμου υπηρεσιών για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων ως προς τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, βραβεύσεις – κίνητρα - υποτροφίες, εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και πρόληψης από εξαρτήσεις, λειτουργία ομάδων συμβουλευτικής και υποστήριξης γονέων.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Οργάνωση δημιουργικών εργαστηρίων βιωματικής εκπαίδευσης παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας, καλλιέργεια κουλτούρας εξωστρέφειας των εκπαιδευτικών μονάδων, διευρυμένα προγράμματα δια βίου μάθησης, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Περιορισμένος ρόλος του κοινωνικού παντοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Ενίσχυση των δράσεων του κοινωνικού παντοπωλείου και δημιουργία νέων μορφών κοινωνικών παροχών όπως κοινωνικό φροντιστήριο και σε συνεργασία με φοιτητές/ εθελοντές /συνταξιούχους καθηγητές, δημιουργία δημοτικής ιματιοθήκης, δημοτικό κοινωνικό ιατρείο, τμήμα πρόληψης και προαγωγής δημόσιας υγείας με δωρεάν εξετάσεις, εμβολιασμούς, παροχή δωρεάν φαρμάκων, ψυχοκοινωνική στήριξη και ατομική συμβουλευτική.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Αύξηση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών στο βαθμό που μπορεί να συνεισφέρει ο δήμος ώστε η ανάγκη των κοινωνικών παροχών να περιοριστεί, μελέτη και τεκμηρίωση της τοπικής κοινωνικής σύνθεσης, των κοινωνικών αναγκών, και της αναπτυξιακής δυναμικής για το σχεδιασμό κοινωνικών παρεμβάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Ανυπαρξία δράσεων προσανατολισμένων σε ΑΜΕΑ και δράσεων ένταξης ειδικών ομάδων / μειονοτήτων
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ υπό την αιγίδα του δήμου με άτομα ειδικών ομάδων (μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα υπό επανένταξη, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι), δράσεις/ εκδηλώσεις για ένταξη και ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, συνέργειες με συλλόγους.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών σε θέματα κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ανθρωπίνου δυναμικού με την ενσωμάτωση των διατομεακών αρχών της στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη της ΕΕ, συλλογικοποίηση της κοινωνίας, αυτοοργάνωση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Ελλιπές ανειδίκευτο προσωπικό, ανύπαρκτα μέσα, ασυντήρητος εξοπλισμός, μηδενικές συνέργειες.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Αναβάθμιση υπηρεσίας, ενημέρωση δημοτών, εκπαίδευση δημοτών, εκπόνηση ρεαλιστικού σχεδίου εκκένωσης, ασκήσεις ετοιμότητας και συνέργειες με πυροσβεστική υπηρεσία, δασαρχείο και εθελοντικές ομάδες.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Δημιουργία πυροσβεστικού κλιμακίου, δημιουργία γραφείου εθελοντισμού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Υψηλή εγκληματικότητα και παραβατικότητα σε δημόσιους χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας και πιλοτικά ιδιωτική αστυνόμευση δημόσιων χώρων.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη μέσω εκπόνησης ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης της πόλης.

ΑΔΕΣΠΟΤΑ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Ανεξέλεγκτος αριθμός αδέσποτων ζώων, μηδαμινή μέριμνα για τη σίτιση και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, επιθετικά και φοβικά ζώα.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Διαχείριση της κατάστασης σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους, δημιουργία κινήτρων για υιοθέτηση αδέσποτων όπως φοροαπαλλαγές ή επιδόματα, στείρωση γατών.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Δημιουργία καταφυγίου ζώων και πάρκων αδέσποτων και δεσποζόμενων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Αναξιοποίητοι χώροι χαρακτηρισμένοι ως χώροι πρασίνου.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Δημιουργία χώρων πρασίνου, καλλωπισμός δημόσιων χώρων, και δημοτικοί λαχανόκηποι, βοτανόκηποι, κτλ.
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Δημιουργία επισκέψιμων χώρων πρασίνου ως κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης και της εμπνευσμένης εκπαίδευσης (π.χ κήπος του Ιπποκράτη, κήπος βοτάνων).

ΑΚΑΠΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   

Υφιστάμενη Κατάσταση
Απουσία άκαπνων καταστημάτων στο δήμο μας.
Βραχυπρόθεσμος Στόχος
Δημιουργία κινήτρων για άκαπνα καταστήματα (π.χ. προβολή στο site του δήμου, στα έντυπα του δήμου).
Μακροπρόθεσμος Στόχος
Δίκτυο άκαπνων καταστημάτων στο δήμο.

Copyright 2019 | All Rights Reserved