chryssadourida.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ανάλυση Απολογισμών Δήμου Αχαρνών 2013-2017

Είναι πάντα χρήσιμο να υπάρχει μια οικονομική αποτύπωση της κατάστασης του Δήμου προκειμένου η πολιτική συζήτηση να βασίζεται σε δεδομένα. Ελλείψει λογιστικών καταστάσεων οι οποίες δεν συντάσσονται από τον Δήμο παρόλο που υπάρχει σχετική νομοθεσία και που θα πρόσφεραν πολύ πλουσιότερη εικόνα, η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε πληροφορίες από τους Απολογισμούς των χρήσεων 2013-2017 (Πηγή Στοιχείων: Υπουργείο Εσωτερικών).

Σάνδρα Κοέν, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η χρηματοοικονομική διαχείριση ενός Δήμου - Άξονες και προκλήσεις

Η αξιολόγηση της απόδοσης στο δημόσιο τομέα είναι ένας γρίφος για δυνατούς λύτες. Στο ιδιωτικό τομέα μια επιχείρηση είναι επιτυχημένη όταν είναι κερδοφόρα. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι το προϊόν της έχει αξία για την αγορά και οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι από την ποιότητα και την τιμή για αυτό το αγοράζουν. Στο δημόσιο τομέα όμως η ύπαρξη πλεονάσματος φωτίζει μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας. Δηλώνει ότι τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα, αλλά τι σημαίνει αυτό για την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τι σημαίνει για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών; Μάλλον όχι πολλά. Αντίστοιχα, και η ύπαρξη ελλείμματος.

Σάνδρα Κοέν, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ - ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ο Δήμος Αχαρνών με νούμερα

Πριν ξεκινήσει κανείς να ασχολείται με τα δημοτικά, ειδικά εάν έχει οικονομικό υπόβαθρο, το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει είναι να μελετήσει την οικονομική κατάσταση του Δήμου με τον οποίο επιθυμεί να ασχοληθεί. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι λογιστικές του καταστάσεις, δηλαδή ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαπιστώσει το είδος και την αξία της περιουσίας του δήμου, το ύψος των οφειλών των δημοτών, τις υποχρεώσεις του Δήμου σε τράπεζες, σε προμηθευτές, κτλ. Μάλιστα η ανάλυση γίνεται για μια σειρά ετών προκειμένου να φανεί η διαχρονική πορεία των επιμέρους μεγεθών και η επιτυχία της δημοτικής αρχής στην οικονομική διαχείριση. Ο Δήμος Αχαρνών ωστόσο δεν συντάσσει λογιστικές καταστάσεις, όπως οφείλει, αφήνοντας στην άγνοια όλους τους ενδιαφερόμενους τρίτους σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά του μεγέθη. Τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τον απολογισμό του ο οποίος περιλαμβάνει μόνο τα έσοδα και τα έξοδα που εισπράττονται και πληρώνονται σε μια χρήση καθώς και το ταμειακό του υπόλοιπο. Αναλύοντας λοιπόν τα στοιχεία των απολογισμών του Δήμου Αχαρνών για τα έτη 2013-2017 τα οποία ελήφθησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα. Εντούτοις, επειδή η λογιστική που ακολουθεί ο απολογισμός διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική του ιδιωτικού τομέα που γνωρίζουν οι περισσότεροι κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια μικρή επεξηγηματική παρουσίαση. Ελπίζω να φανεί χρήσιμη, σε λογιστές και κυρίως σε μη λογιστές.

Σάνδρα Κοέν, Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ

Προ των Πυλών

Βαδίζοντας προς το τέλος αυτού του ταξιδιού και κοιτώντας πίσω, το τελευταίο πεντάμηνο, συνειδητοποιώ τις τεράστιες αλλαγές που επιτελέστηκαν μέσα μου. Έλεγα τις προάλλες σ΄ένα συνυποψήφιο πως νιώθω σα να αγόρασα ένα τεράστιο κοστούμι κι επειδή δεν ήθελα να το στενέψω αναγκάστηκα να μεγαλώσω υπερβολικά για να χωρέσω μέσα του. Πραγματικά. Είναι μεγάλο αυτό που έχω κάνει. Είναι μεγάλο όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα. Είναι μεγάλο όχι μόνο για μένα μα και για όλους όσους εμπνεύστηκαν, αγγίχτηκαν, παρακινήθηκαν, άρχισαν να σκέφτονται έξω από το κουτί. Πόσοι είναι αυτοί; Δεν έχει σημασία. Κάνω τη διαδρομή μου για μένα. Αν αυτό κινητοποιεί και κάποιον άλλον, ακόμα κι’ αν είναι ένας, τόσο το καλύτερο. 

Χρύσα Δουρίδα, Υποψήφια Δήμαρχος Αχαρνών

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Copyright 2019 | All Rights Reserved